Zdrojové skříně RF13 a jejich nabíječe

Radiostanice RF13 v přenosné verzi je napájena z NiCd zdrojové skříně s vestavěným kontrolním elektronickým obvodem nebo z inteligentní LiIon zdrojové skříně, která obsahuje ochranné a diagnostické obvody.

Obě zdrojové skříně využívají stejné nabíječe. K dispozici jsou jejich stacionární, mobilní i osobní varianty. Pro NiCd zdrojovou skříň je navíc určen nabíječ konzervační, který eliminuje samovybíjení článků při dlouhodobém skladování.

 

více v katalogu produktů...

Mikrotelefony a náhlavní soupravy

Mikrotelefony a náhlavní soupravy

Kromě základních funkcí (modulace, odposlech a klíčování), umožňují vybraná zařízení navíc ovládat radiostanici bez nutnosti přístupu k panelu. Tímto způsobem lze například volit přednastavené kanály, odeslat tónovou akustickou výzvu nebo uvést radiostanici do režimu scanování.

 

více v katalogu produktů...

Antény pro přenosné a mobilní soupravy

Antény pro přenosné a mobilní soupravy

Přenosné soupravy obsahují páskové nebo prutové antény s délkou až 2 metry. Tyto antény lze používat na místě nebo za pohybu. Pro stacionární použití je určena závěsná anténa, která má delší zářič. Lze ji umístit na vyvýšená místa (strom, budova) a proto má větší dosah než prutové nebo páskové antény.

Konstrukce mobilních antén musí snést zatížení výkonem 50 W a umožnit upevnění na pásová i kolová vozidla.

Na pevná stanoviště je vhodné použít antény typu GROUNDPLANE nebo DISCON a odpovídající teleskopické stožáry.

 

více v katalogu produktů...

Ostatní příslušenství

Ostatní příslušenství

Ke snadné a rychlé konfiguraci radiostanic slouží plnicí zařízení. Provozní data se připraví v softwarové aplikaci a uloží do plnicího zařízení. To se připojí k nf konektoru radiostanice, která se pak jednoduchým postupem naprogramuje.

Pokud je vyžadován provoz více stanic nebo souprav na jednom vozidle, jejichž antény jsou umístěny velmi blízko (minimálně však 1,5 m) je nutné do soupravy zařadit vysokofrekvenční filtr. Zařízení nevyžaduje žádnou obsluhu, jeho naladění je automatické a je řízeno přímo ze stanice. V případě nutnosti ovládání radiostanice ze dvou míst (typicky kabina řidiče a spojovací pracoviště), je součástí soupravy hovorové zařízení a skříňka řidiče.

Nosným prvkem každé mobilní soupravy je rám. Tam, kde jsou z hlediska mechanického namáhání mírnější podmínky (kolová vozidla bez výzbroje), lze pro zástavbu použít pevný (neodpružený) rám. Pro náročnější podmínky (kolová a pásová vozidla s výzbrojí) je třeba použít tzv. odpružené rámy, které absorbují část energie vibrací a rázů.

 

více v katalogu produktů...