Systém managementu kvality

Systém managementu kvality

Jako první v České republice jsme získali certifikaci podle nejnovější verze standardu systému managementu kvality ISO 9001

Máme zavedený a udržovaný systém kvality. Jeho prověřování provádíme pravidelně renomovaným auditorem.

Prověrky podle normy ČSN EN ISO 9001:2015 provedli auditoři Lloyd's register quality assurance (No. PRA0003935). Systém je řádně udržován a auditován v tříletých cyklech a kontroluje se 1x ročně.

Speciální certifikace pro obranný průmysl

Speciální certifikace pro obranný průmysl

Pozici spolehlivého dodavatele pro realizaci armádních zakázek potvrzujeme potřebnými osvědčeními Ministerstva obrany České republiky a Národního bezpečnostního úřadu.

Osvědčení o shodě systému jakosti s normou NATO AQAP 2110 je výsledkem auditu, který provedlo Ministerstvo obrany České republiky, Úřad pro obrannou standardizaci katalogizaci a státní ověřování jakosti. 

Osvědčení k výrobě výrobků letecké vojenské techniky vydané Ministerstvem obrany České republiky.

Souhlasy s použitím výrobku ve vojenském letectví vydané Ministerstvem obrany České republiky pro výrobky souprava VKV rádiové stanice RF1325, palubní telefon LUN 3573.01, palubní telefon LUN 3573.02 a šifrovací zařízení ELCRODAT 4-2.

 

Certifikace Národním bezpečnostním úřadem

Certifikace Národním bezpečnostním úřadem

Společnost již od roku 2001 vlastní Osvědčení podnikatele vydané NBÚ ČR v souladu s § 121 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, pro stupeň DŮVĚRNÉ a TAJNÉ a certifikáty pro utajované informace NATO Confidential a NATO Secret.

V roce 2011 byly vyvinuty radiostanice systému RF20 pro přenos utajovaných informací až do stupně Důvěrné (včetně NATO Confidential a EU Confidential). Radiostanice RF1302S a RF13250S jsou certifikovány NBÚ jako kryptografické prostředky a zařazeny do kategorie KKP/CCI (Kontrolovaná Kryptografická Položka/Controlled Cryptographic Item).