Mobilní vícepásmová radiostanice RF2350 se zvýšenou odolností proti radioelektronickému boji je určena pro zástavbu do všech pásových a kolových vozidel a na základnová stanoviště.

Základní charakteristika radiostanice

Kompatibilita provozu
Je plně funkčně kompatibilní s radiostanicemi RF23, RF1302E a RF13250E na simplexním a semiduplexním kanále se skokovou změnou kmitočtu a radiostanicemi řady RF13250 a RF1302E na simplexním kanále se skokovou změnou kmitočtu. Podle typu zvoleného kmitočtového pásma lze vést komunikaci i s radiostanicemi rádiového sytému RF13, popř. dalšími radiostanicemi splňujícími STANAG 4204.
Dva typy modemů
Radiostanice zabezpečuje datovou komunikaci na kanálech s pevným kmitočtem dle standardu MIL-STD-188-220 (modem NET). Na kanálech se skokovou změnou kmitočtu je možno využít pro přenos dat dvou typů modemů - P2P a NET.
Navigační přijímač
Součástí radiostanice RF2350 je navigační přijímač, který umožňuje jak zobrazení navigačních dat na displeji, tak i přenos GPS dat rádiovým kanálem se skokovou změnou kmitočtu službou G-track.
Připojení audio příslušenství
Pro připojení typizovaných audio příslušenství je na radiostanici použit jeden nízkofrekvenční konektor U-229/U (podle standardu MIL-DTL-55116). Ke konektoru lze připojit např. audio zařízení SONETRONICS, CJ COMPONENT PRODUCTS, POWER TIME apod.
Co-site filtr
Radiostanice je vyráběna bez co-site filtru nebo s co-site filtrem. Použitím co-site filtru je zajištěn současný provoz více radiostanic na jednom vozidle v pracovním pásmu 30 MHz až 90 MHz.

Provoz na fixní frekvenci (FF) v pásmech KV a VKV

Provoz na fixní frekvenci (FF) v pásmech KV a VKV
 • 25 MHz až 146 MHz podle STANAG 4204
  • rozšířené taktické pásmo 30 MHz až 108 MHz
  • letecké pásmo 118 MHz až 140 MHz
 • frekvenční a amplitudová modulece (FM, AM)
 • krátké kódové zprávy FLASH, prohledávání kanálů (SCANNING)

Speciální módy provozu – waveform HW20

Speciální módy provozu – waveform HW20
 • provozy se skokovou změnou kmitočtu (frequency hopping - FH)
 • odolné proti rušení, monitorování (TRANSEC)
 • zabezpečené před odposlechem nebo modifikací (COMSEC)
 • SMS, selektivní komunikace, autorizace, varovná hlášení, BREAK-IN
 • monitorování a komunikace na vybraných pevných kmitočtech – hailing frequencies

Datové přenosy

Datové přenosy
 • v sítích MANET podle MIL-STD-188-220 (provozy FF, FH)
  • auto-retranslace do hloubky až 6 hopů
  • připojení k DTE (PC/PDA) přes SLIP nebo PPP
  • diagnostika a konfigurace přes IP rozhraní
 • Broadcast (P2P) s uživatelským nastavením rychlosti (provoz FH)
 • přenos hlasu i dat v jednom kanále s prioritou řeči
 • kompatibilita s C2/C4 systémy

Příjem signálu GPS

Příjem signálu GPS
 • vestavěný přijímač GPS L1-SPS
 • SMA konektor pro připojení externí pasivní nebo aktivní GPS antény
 • zobrazení polohy, času a rychlosti na LCD s aktualizací z GPS
 • G-track - automatický sběr pozičně lokačních informací (PLI) v utajeném VKV kanálu pro zobrazení polohy radiostanice na mapových podkladech se snadnou integrovatelností do C2/C4 systémů přes IP-rozhraní

Proč co-siting

Proč co-siting

Provoz několika radiostanic na jednom stanovišti zvyšuje nároky na jejich odolnost proti vzájemnému rušení. Díky integrovanému co-site filtru obsahuje signál vysílaný v pásmu 30 MHz až 90 MHz nižší úroveň šumu, v opačném směru zase filtr zabraňuje zahlcení příjimače signálem od sousední stanice.

Podmínky slučitelného provozu:

 • vzdálenost doporučených typů vozidlových antén min. 1,5 m
 • rozdíl mezi přijímacím a vysílacím kmitočtem min. 10 %
 • použití co-site filtru u všech radiostanic

 

Odolná konstrukce

Odolná konstrukce

Radiostanice musí být schopna nasazení v extrémních provozních situacích. Provozuschopnost a spolehlivost v náročných klimatických a mechanických podmínkách je zkoušena podle mezinárodní normy MIL-STD-810. Zařízení je podrobeno řadě zkoušek, které prověřují například chování stanice v mezních teplotách nebo, pro mobilní radiostanice klíčovou, odolnost vůči vibracím a rázům.

 

Malé rozměry, bezproblémová instalace

Malé rozměry, bezproblémová instalace

Propracované konstrukční řešení a malé rozměry (202 mm x 210 mm x 186 mm) umožňují rychlou a jednoduchou instalaci i ve velmi stísněných podmínkách. Aby radiostanice RF2350 mohla spolehlivě fungovat v mobilních zástavbách, je upevněna k odpruženému rámu, který absorbuje část energie vibrací a rázů. K upevnění slouží dva zajišťovací šrouby, které se utáhnou rukou. Žádné další speciální nástroje nejsou třeba.

Doporučené složení základní soupravy a příslušenství

Doporučené složení základní soupravy a příslušenství

• Rám mobilní soupravy
• Mikrotelefon RF13.3 - bez ovládání
• Úchyt mikrotelefonu
• Kabel napájecí (3 m)
• Zemnicí spoj
• CD pro konfiguraci modemu

 

více v katalogu produktů... 

Základní technické parametry

Základní technické parametry

 

  Kmitočtový rozsah   25,0000 MHz až 145,9875 MHz
  Druh modulace   FM, AM
  Kanálová rozteč   25 / 12,5 / 8,33 / 6,25 kHz
  Počet nastavitelných kanálů   10

  Maximální počet
  programovatelných sítí

  6
  Výstupní výkon    FM (5/50 W)
  AM (2/15 W)
  Rozsah napájecího napětí   10 V až 33 V (podle MIL-STD-1275B)
  Datové přenosy    MANET podle MIL-STD-188-220
  6 skoků auto-retranslace
  SLIP / PPP
  P2P (2,4 - 7,1 kbit/s)
  Mechanické a klimatické odolnosti   MIL-STD-810E
  EMC   MIL-STD-461E
  Rozměry [š x v x h]   202 x 210 x 186 mm
  Hmotnost   max. 9 kg