Vlastní vývoj a expertní spolupráce

Vlastní vývoj a expertní spolupráce

Opíráme se o pevnou základnu vlastního vývojového oddělení.

Kontinuálně pracující tým vyvinul a uvedl na trh již 3 generace systémů taktické komunikace, které spolehlivě slouží v 25 armádách a policejních sborech celého světa.

Celkem jde o 250 typů výrobků, které byly vyvinuty, testovány a zavedeny do výroby.

Vynikající spolupráce konstruktérů a technologů nám umožňuje reagovat i na specifické požadavky zákazníků v krátkých lhůtách.

Na vývoji spolupracujeme se zahraničními experty v oboru taktické komunikace. Naším dlouholetým partnerem je společnost Rohde & Schwarz, jeden z leaderů světového trhu radiokomunikační techniky.

Využíváme špičkové technologie

Využíváme špičkové technologie

Naše výrobky proto obstojí i v extrémních podmínkách.

Pro konstrukční návrhy využíváme 3D CAD systém, jeho nástroje zefektivňují samotný proces navrhování i následnou tvorbu dat pro výrobu.

Mechanické díly vyrábíme na strojích, které pracují s přesností potřebnou pro dílce speciální techniky. Ve výrobě jsou využity vlastní konvenční obráběcí a tvářecí stroje, číslicově řízené frézky, elektroerozivní obrábění, popisovací laser.

Převážnou část plošných spojů osazujeme součástkami SMD na osazovacích automatech. Víceúčelový osazovací automat moderní konstrukce umožňuje simultánní osazování různých typů desek. Zařízení má vlastní autodiagnostický systém a jednotlivé kroky osazovacího procesu jsou statisticky vyhodnocovány. Výbavu pracoviště doplňují poloautomaty, automatické optické kontrolní pracoviště a další zařízení pro kontrolu a opravy.

Osazení plošných spojů klasickými součástkami je prováděno ručně.

Technologicky náročná je výroba kabelových spojů, která vyžaduje použití speciálních tepelných nožů, pinzet, mechanických a pneumatických zamačkávacích kleští a horkovzdušných pistolí.

Důkladná kontrola a zkoušení

Důkladná kontrola a zkoušení

Od vývoje přes nákup, výrobu až po prodej a servis jsou prováděny stanovené kontroly a zkoušky.

Veškeré nakupované elektrokomponenty a strojní součásti podléhají důkladné vstupní kontrole. Nakupované DPS jsou před osazením podrobovány 100% optické kontrole. V procesu výroby jsou zahrnuty mezioperační kontroly strojní výroby, strojní montáže a montáže elektroniky. Každý výrobek podrobujeme ve vlastní zkušebně komplexu funkčních a mechanicko-klimatických zkoušek - namáhání teplem, chladem, vlhkostí, sníženým tlakem a přetlakem, vibracemi a rázy. Výrobky jsou určeny do náročných provozních podmínek, proto jsou před dodávkou zahořovány v mezních teplotách ve funkčním stavu. Posledním stupněm kontroly je 100% výstupní kontrola hotových výrobků na automatizovaných pracovištích. Není výjimkou konečná kontrola prováděná za účasti zástupce pro státní ověřování jakosti (ZSOJ) či zákazníkem samotným. Do systému zkoušek patří kompletní typové zkoušky výrobků podle jejich technické specifikace ve fázi prototypové výroby, ověřovací série a sériové výroby. 

60 let zkušeností v radiokomunikacích

60 let zkušeností v radiokomunikacích

Více než 20 let specializace na taktickou komunikaci.

Do konce roku 2015 působila naše společnost na trhu pod názvem DICOM. V rámci sjednocení firemní identity všech společností koncernu MESIT, byla 1. ledna 2016 přejmenována na MESIT defence.

Značka DICOM se na výrobcích určených pro armádu a letectví objevila v roce 1993. V tomto roce byla založena společnost DICOM, spol. s r. o. Jako dceřiná společnost společnosti MESIT holding, a. s., navázala na úspěšnou práci vývojového oddělení, které vyvinulo několik generací palubních leteckých radiostanic a radionavigací.

V roce 1994 jsme uvedli do sériové výroby rádiový systém DICOM RF13. Dodnes je v provozu přes 9000 přenosných souprav včetně příslušenství.

V roce 1998 jsme ve spolupráci s firmou ROHDE&SCHWARZ dokončili společný vývoj radiostanic řady R150. Svými parametry patří mezi celosvětově nejlepší produkty ve své kategorii.

Do éry důsledné digitalizace v oblasti armádní komunikace a řízení jsme vstoupili výrobním programem RF20. Systém a jeho rozšiřující prvky využívají armády a policejní sbory ve 25 zemích světa.

Aktuálně se věnujeme rozšiřování portfolia prvků v rámci systému DICOM RF40 a pokračuje také naše spolupráce na výrobě a vývoji se společností ROHDE&SCHWARZ.

Kvalitní komunikace se zákazníky

Kvalitní komunikace se zákazníky

Dodáním výrobku spolupráce nekončí.

Zákazníkům poskytujeme technickou a metodickou podporu po celou dobu životnosti dodaných přístrojů a zařízení. Kromě propracovaného systému záručních a pozáručních oprav dbáme také na informování o novinkách a průběžné doškolování v obsluze a údržbě systémů.

Obchodní zástupci a produktoví manažeři dbají na to, aby zákazníci dostávali všechny podstatné informace bez časových prodlev. Udržování kontraktu a případného rekontraktu provádíme v plánovaných cyklech.

Od roku 1998 vydáváme časopis DICOM Inform, který upozorňuje na důležité inovace výrobního programu a přináší také důležitá doporučení pro efektivní práci se systémem.

Rozsáhlá je také naše produkce propagačních, metodických a instruktážních materiálů.